Verwijzers

Scholen

Jongeren kunnen doorverwezen worden naar Praktijk Oenema met onder andere de volgende klachten:

 

Er is sprake van:

 • Zich ongelukkig voelen, boosheid, verdriet of angst.
 • Het meemaken van dingen die een grote impact hebben of traumatisch zijn.
 • Faalangst.
 • Een aandoening waar de jongere niet goed mee kan omgaan.
 • Belemmering in sociale contacten.
 • Moeilijkheden op school, anders dan cognitieve moeilijkheden.
 • Motivatieproblemen.
 • Psychosomatiek.

 

Voor scholen, kinderdagverblijven, naschoolse opvang en andere opvoeders biedt Praktijk Oenema:

 • Lezingen.
 • Teamcoaching ten behoeve van kind/leerlingbegeleiding.
 • Individuele coaching van leerkrachten/begeleiders ten behoeve van kind/leerlingbegeleiding.
 • Maatwerk naar aanleiding van de vragen van de organisatie.

Verwijzers

Als huisarts of arbo- of bedrijfsarts krijgt u te maken met patiënten die lijden aan klachten van psychische aard.
Praktijk Oenema kan in dit geval een waardevolle aanvulling zijn op uw bestaande netwerk.

Praktijk Oenema onderscheidt zich door:

 • Integrale aanpak van symptoom en onderliggende oorzaak.
 • Persoonlijke, individuele aanpak op maat.
 • Cliënten hebben tijdens het hele traject te maken met één behandelaar.
 • Ook voor u als verwijzer zijn de lijnen kort, zodat de behandeling geoptimaliseerd kan worden.

 

Hulpvragen die aanleiding kunnen zijn voor doorverwijzing:

 • Stress-gerelateerde klachten, zoals overspannenheid en burn-out.
 • Klachten die voortkomen uit een crisissituatie of belastende ervaringen (bijvoorbeeld ontregeling door Covid19).
 • Depressieve klachten, stemmingswisselingen.
 • Rouw- en verliesbegeleiding.
 • Zelfbeeld: het ontwikkelen van eigenwaarde, zelfvertrouwen, assertiviteit.
 • Het ontwikkelen van persoonlijke doelen en het maken van keuzes.
 • Het omgaan met psychosomatische aandoeningen.