Psychotherapie in Almere

Psychotherapie is het behandelen van stoornissen en problemen door middel van praten of andere interventies. Deze therapie bestaat uit een reeks van consulten waarin aan het probleem van gewerkt wordt op verschillende manieren. BInnen de therapie zijn er veel vormen mogelijk, gesprekken, creatieve opdrachten, hypnotherapie. Soms gaat het erom te leren gedachten die een negatieve invloed hebben te veranderen, soms gaat het erom te leren om deze gedachten naar de achtergrond te verplaatsen en te vervangen door gedachten die een positieve invloed hebben. Dit gaat altijd in overleg, want de succesfactoren liggen bijvoorbeeld ook in de band die met de therapeut wordt opgebouwd en de hoop en het vertrouwen, dat de behandeling nieuwe inzichten zal opleveren.
Praktijk Oenema verzorgt psychotherapie in Almere.

 

Bent u opzoek naar psychotherapie in Almere? Neem gerust contact met ons op.