Psychoconsult in Almere

Zoals het woord zelf al zegt, een psychoconsult is een raadgevend gesprek wat de ziel of de psyche aangaat. De cliënt bespreekt zijn/haar probleem/verhaal. In het gesprek dat volgt, stelt de therapeut vragen om een beter beeld te krijgen van de omvang van het probleem.
Daarna zullen de cliënt en de therapeut samen afwegen welk onderdeel als eerste aangepakt zal worden. Er zal vanuit verschillende invalshoeken gekeken worden naar het probleem. Het kan zijn, dat de therapeut je een aantal oefeningen zal meegeven om thuis alvast te oefenen. Zoek je een psychoconsult in Almere ben je bij Praktijk Oenema aan het juiste adres. Er wordt goed naar je problemen geluisterd en een daarop passende behandeling ingezet. Samen lossen we de problemen op.

 

Meer weten over psychoconsult in Almere? Neem gerust contact op.